Beskattning

De flesta EU-medlemsstater tillämpar för närvarande någon form av koldioxidskatt på registrering och / eller ägande av bilar. Dessa skattesystem baseras på koldioxidvärdena från laboratorietestet, vilket finns på bilens intyg om överensstämmelse.

Flyttningen till det nya WLTP-testet bör inte påverka fordonskatten negativt genom att öka kostnaderna för konsumenterna. Tillsammans påverkas inte fordonets prestanda av övergången till WLTP. WLTP kommer dock att resultera i ett högre g / km CO2-värde för ett specifikt fordon jämfört med NEDC, helt enkelt för att det är strängare än det gamla testet.

Policy rekommendationer

WLTP ska inte påverka fordonets beskattning negativt

  • Europeiska kommissionen borde klargöra medlemsstaterna att övergången till WLTP inte skulle påverka fordonskatten negativt genom att öka kostnaderna för konsumenterna.
  • De nationella regeringarna bör också anpassa sina beskattningssystem, eftersom WLTP kommer att leda till ett högre CO2-värde för samma fordon jämfört med NEDC. Om de inte gör det, kommer införandet av det nya testförfarandet att öka konsumenternas ekonomiska börda.

Kommer WLTP-testet att påverka CO2-målet?

Vilka är fördelarna med WLTP?

Show Buttons
Hide Buttons