Revidering av bilmärkningsdirektivet

För att hjälpa förare att göra ett välinformerat köpbeslut baserat på bränsleförbrukning, kräver bilmärkningsdirektivet bilhandlare och tillverkare att tillhandahålla relevant information till konsumenterna.

Detta inkluderar en etikett som visar bilens koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning som är fastsatt på eller nära alla nya bilar på försäljningsstället. Utformningen av dessa märken definieras på nationell nivå, men de innehåller alla CO2-värden eller bränsleförbrukning från laboratorietestet som finns på bilens officiella intyg om överensstämmelse.

Policy rekommendationer

  • Med tanke på komplexiteten i förändringarna på grund av WLTP-kraven och det faktum att direktivet är föråldrat, föreslår EU: s bilindustri att direktivet om märkning av bilar revideras när övergången till WLTP har slutförts.
  • Med tanke på de olika kraven i Europa idag finns det i praktiken 28 olika etiketter i EU. Översynen av direktivet bör stärka harmoniseringen av konsumentinformationskraven i hela EU.

Kommer WLTP påverka hur stor fordonsskatt jag skall betala?

Samma bil har plötsligt två olika CO2-värden, varför är det så?

NEDC-värdet på en bil ökade plötsligt, vad hände?

Show Buttons
Hide Buttons