Kommer WLTP att reducera avvikelsen mellan bilens laboratorietest och bilens verkliga prestanda?

Trots att det nya globala harmoniserade lätta fordonstestförfarandet (WLTP) kommer att ge en mycket mer realistisk representation av förhållandena på vägen än det gamla NEDC-laboratorietestet (Ny europeisk körcykel), kommer det inte att täcka nya alla möjliga driftfall. Dessutom kommer varje enskild förare att fortsätta att ha sin egen körstil.

Med tanke på skillnaden i körbeteende och väderförhållanden, kommer det fortfarande att finnas en skillnad mellan utsläpp mätta i laboratorieförhållandena och vid verklig körning. Eftersom det emellertid inte finns något absolut utsläppsvärde, tjänar endast värden som erhålls genom de standardiserade laboratorietesterna att direkt jämföra utsläpp och bränsleförbrukning mellan olika bilmodeller.

Övergångstidslinje: Från NEDC till WLTP

  • Bilar typgodkända med NEDC före september 2017 kan fortfarande säljas.
  • WLTP typgodkännande kommer att introduceras för nya biltyper.
  • Vissa bilar kommer att ha ”gamla” NEDC-värden, medan andra redan är certifierade enligt de nya WLTP-villkoren.
  • Branschen vill börja använda WLTP-baserade resultat för allmän konsumentinformation (t.ex. försäljnings-broschyrer och webbplatser).
  • Under övergångsperioden (fram till slutet av 2018) bör endast NEDC-värden användas på etiketter och information hos återförsäljare för att göra det möjligt för konsumenter att jämföra olika bilar.
  • Bonus malus baseras på NEDC fram till och med 2019.

Samma bil har plötsligt två olika CO2-värden, varför är det så?

NEDC-värdet på en bil ökade plötsligt, vad hände?

  • Alla nya bilar måste certifieras enligt WLTP-testförfarandet, och inte längre enligt NEDC.
  • Ett undantag bör göras för slutseriefordon för att tillåta ett begränsat antal osålda fordon i lager som godkändes enligt det gamla NEDC-testet att få säljas i ytterligare ett år.

Kommer min bränsleförbrukning att öka med WLTP?

  • Alla bilar bör endast ha WLTP-CO2-värden för att undvika förvirring bland konsumenterna, enligt bilindustrin.

Kommer WLTP påverka hur stor fordonsskatt jag skall betala?

Samma bil har plötsligt två olika CO2-värden, varför är det så?

  • Europeiska kommissionen kommer att omvandla dagens (NEDC-baserade) CO2-mål till specifika WLTP-CO2-mål på jämförbart sätt. Dessa nya WLTP-mål kommer att tillämpas för övervakning av bilparkens överenstämmelse med Europeiska kommissionens beslut.

Kommer WLTP-testet att påverka CO2-målet?

Show Buttons
Hide Buttons