Kommer WLTP-testet att påverka CO2-målet?

De CO2-mål som biltillverkarna måste möta 2021 bygger på det gamla NEDC-testet, den så kallade nya europeiska körcykeln. Från införandet av det nya WLTP-testet i september 2017 kommer WLTP-CO2-värden att översättas tillbaka till NEDC-ekvivalenta värden för att övervaka efterlevnaden av de CO2-mål som fastställts av Europeiska unionen

En ”korrelationsövning” genomfördes av Europeiska kommissionen för att bestämma hur värdena för nya bilar som mäts i WLTP-cykeln kommer att översättas tillbaka till NEDC-ekvivalenta värden för övervakning mot EU: s CO2-mål. Med tanke på att Europeiska kommissionen har skärpt testförhållandena för NEDC kommer det att bli mer utmanande för tillverkarna att uppfylla sina mål.

En jämförelse av nya WLTP-CO2-värden och NEDC-CO2-värden under övergångsperioden från NEDC till WLTP kommer att ligga till grund för Europeiska kommissionen att beräkna WLTP-specifika mål för 2020. Dessa reviderade mål krävs enligt EU-lagstiftningen som ”jämförbara mål” till dagens CO2-mål baserade på NEDC-testet.

Från år 2020 börjar medlemsstaterna och Europeiska kommissionen övervaka WLTP-värdena för nya bilar mot tillverkarnas nya CO2-målvärden baserat på WLTP-testet (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test).

Övergångstidslinje: Från NEDC till WLTP

  • Bilar typgodkända med NEDC före september 2017 kan fortfarande säljas.
  • WLTP typgodkännande kommer att introduceras för nya biltyper.
  • Vissa bilar kommer att ha ”gamla” NEDC-värden, medan andra redan är certifierade enligt de nya WLTP-villkoren.
  • Branschen vill börja använda WLTP-baserade resultat för allmän konsumentinformation (t.ex. försäljnings-broschyrer och webbplatser).
  • Under övergångsperioden (fram till slutet av 2018) bör endast NEDC-värden användas på etiketter och information hos återförsäljare för att göra det möjligt för konsumenter att jämföra olika bilar.
  • Bonus malus baseras på NEDC fram till och med 2019.

Samma bil har plötsligt två olika CO2-värden, varför är det så?

NEDC-värdet på en bil ökade plötsligt, vad hände?

  • Alla nya bilar måste certifieras enligt WLTP-testförfarandet, och inte längre enligt NEDC.
  • Ett undantag bör göras för slutseriefordon för att tillåta ett begränsat antal osålda fordon i lager som godkändes enligt det gamla NEDC-testet att få säljas i ytterligare ett år.

Kommer min bränsleförbrukning att öka med WLTP?

  • Alla bilar bör endast ha WLTP-CO2-värden för att undvika förvirring bland konsumenterna, enligt bilindustrin.

Kommer WLTP påverka hur stor fordonsskatt jag skall betala?

Samma bil har plötsligt två olika CO2-värden, varför är det så?

  • Europeiska kommissionen kommer att omvandla dagens (NEDC-baserade) CO2-mål till specifika WLTP-CO2-mål på jämförbart sätt. Dessa nya WLTP-mål kommer att tillämpas för övervakning av bilparkens överenstämmelse med Europeiska kommissionens beslut.

Kommer WLTP-testet att påverka CO2-målet?

Show Buttons
Hide Buttons