Införandet av det nya laboratorietestet för bilar, som kallas Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), kommer att ske enligt följande steg.

När kommer WLTP-förändringarna att ske?

Övergången till WLTP sker i 3 steg:

 • WLTP inträder officiellt för ”nya biltyper” från september 2017. Nya biltyper är modeller som introduceras på marknaden för
  första gången.
 • Biltillverkarna kan redan från juli 2017 ha certifierat sina nya fordonstyper efter WLTP reglerna.
 • WLTP blir obligatoriskt för alla nya registreringar från september 2018.
 • EU tillåter en mindre mängd nya osålda bilar testade efter det tidigare NEDC-direktivet att få registreras som slutseriefordon fram till slutet av augusti 2019.

Kommer WLTP-testet att påverka CO2-målet?

Vilka är fördelarna med WLTP?

Hur man säkerställer en smidig övergång till WLTP?

Övergångstidslinje: Från NEDC till WLTP

 • Bilar typgodkända med NEDC före september 2017 kan fortfarande säljas.
 • WLTP typgodkännande kommer att introduceras för nya biltyper.
 • Vissa bilar kommer att ha ”gamla” NEDC-värden, medan andra redan är certifierade enligt de nya WLTP-villkoren.
 • Branschen vill börja använda WLTP-baserade resultat för allmän konsumentinformation (t.ex. försäljnings-broschyrer och webbplatser).
 • Under övergångsperioden (fram till slutet av 2018) bör endast NEDC-värden användas på etiketter och information hos återförsäljare för att göra det möjligt för konsumenter att jämföra olika bilar.
 • Bonus malus baseras på NEDC fram till och med 2019.

Samma bil har plötsligt två olika CO2-värden, varför är det så?

NEDC-värdet på en bil ökade plötsligt, vad hände?

 • Alla nya bilar måste certifieras enligt WLTP-testförfarandet, och inte längre enligt NEDC.
 • Ett undantag bör göras för slutseriefordon för att tillåta ett begränsat antal osålda fordon i lager som godkändes enligt det gamla NEDC-testet att få säljas i ytterligare ett år.

Kommer min bränsleförbrukning att öka med WLTP?

 • Alla bilar bör endast ha WLTP-CO2-värden för att undvika förvirring bland konsumenterna, enligt bilindustrin.

Kommer WLTP påverka hur stor fordonsskatt jag skall betala?

Samma bil har plötsligt två olika CO2-värden, varför är det så?

 • Europeiska kommissionen kommer att omvandla dagens (NEDC-baserade) CO2-mål till specifika WLTP-CO2-mål på jämförbart sätt. Dessa nya WLTP-mål kommer att tillämpas för övervakning av bilparkens överenstämmelse med Europeiska kommissionens beslut.

Kommer WLTP-testet att påverka CO2-målet?

Show Buttons
Hide Buttons