Samma bil har plötsligt två olika CO2-värden, varför är det så?

Det nya WLTP-testet (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test) är en ny och robust testcykel för personbilar och lätta lastbilar, och har därför högre (men mer realistiska) värden för CO2 och bränsleförbrukning.

 • Före september 2017 hade alla bilar koldioxidvärden baserat på det gamla NEDC-testet (den nya europeiska körcykeln).
 • Under övergångsperioden från NEDC till WLTP som startade i september 2017, fortsätter bilar som godkänts före dess att fortsätta att ha CO2-värden som mäts under NEDC-testet.
 • När en ny biltyp är certifierad enligt WLTP efter september 2017 kommer emellertid dess officiella fordonsdokument, CoC (certifikatet för överensstämmelse) att få koldioxidutsläpp från både det nya labtestet och den gamla.
 • Från och med september 2018 måste alla nya bilar ha WLTP-CO2-värden


Det innebär att efter september 2017, när övergången från NEDC till WLTP görs, kan man erhålla två olika värden för samma bil. Det här riskerar att vara ganska förvirrande, vilket gör det svårt att jämföra bilar.

En väldigt viktig fråga är därför hur WLTP ska integreras i bil och annan dokumentation.

Övergångstidslinje: Från NEDC till WLTP

 • Bilar typgodkända med NEDC före september 2017 kan fortfarande säljas.
 • WLTP typgodkännande kommer att introduceras för nya biltyper.
 • Vissa bilar kommer att ha ”gamla” NEDC-värden, medan andra redan är certifierade enligt de nya WLTP-villkoren.
 • Branschen vill börja använda WLTP-baserade resultat för allmän konsumentinformation (t.ex. försäljnings-broschyrer och webbplatser).
 • Under övergångsperioden (fram till slutet av 2018) bör endast NEDC-värden användas på etiketter och information hos återförsäljare för att göra det möjligt för konsumenter att jämföra olika bilar.
 • Bonus malus baseras på NEDC fram till och med 2019.

Samma bil har plötsligt två olika CO2-värden, varför är det så?

NEDC-värdet på en bil ökade plötsligt, vad hände?

 • Alla nya bilar måste certifieras enligt WLTP-testförfarandet, och inte längre enligt NEDC.
 • Ett undantag bör göras för slutseriefordon för att tillåta ett begränsat antal osålda fordon i lager som godkändes enligt det gamla NEDC-testet att få säljas i ytterligare ett år.

Kommer min bränsleförbrukning att öka med WLTP?

 • Alla bilar bör endast ha WLTP-CO2-värden för att undvika förvirring bland konsumenterna, enligt bilindustrin.

Kommer WLTP påverka hur stor fordonsskatt jag skall betala?

Samma bil har plötsligt två olika CO2-värden, varför är det så?

 • Europeiska kommissionen kommer att omvandla dagens (NEDC-baserade) CO2-mål till specifika WLTP-CO2-mål på jämförbart sätt. Dessa nya WLTP-mål kommer att tillämpas för övervakning av bilparkens överenstämmelse med Europeiska kommissionens beslut.

Kommer WLTP-testet att påverka CO2-målet?

Show Buttons
Hide Buttons