WLTP laboratorietest används för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från personbilar, liksom utsläppen av föroreningar. Men vad är syftet med dessa mätningar?

Vad är syftet med WLTP-testet?

Möjliggör jämförelse

Huvudsyftet med laboratorietestet är att göra det möjligt för konsumenten att göra tillförlitliga jämförelser mellan bilar när det gäller deras koldioxidutsläpp och bränsleekonomi. Alla villkor för fordonsuppställning, provning och hantering av testresultat för bilar är standardiserade och definierade av EU-lagstiftningen. Detta är viktigt eftersom det fastställer en förordning som alla biltillverkare och andra spelare måste följa. Endast ett laboratorietest, som följer en standardiserad och repeterbar procedur, gör att konsumenterna kan jämföra olika bilmodeller.

NEDC-värdet på en bil ökade plötsligt, vad hände?

Konsumentinformation

Officiell dokumentation

Laboratorietester spelar också en nyckelroll i förfarandet för att ta en bil på EU-marknaden. Innan bilar kan släppas ut på marknaden testas de med hjälp av laboratorietestcykeln av en nationell teknisk service i enlighet med EU-lagstiftningen. När alla relevanta krav är uppfyllda, levererar den nationella myndigheten ett EU-typgodkännandeintyg till tillverkaren som godkänner försäljningen av biltypen i EU. I dag levereras alla bilar som följer med ett intyg om överensstämmelse, vilket inkluderar CO2-värden baserat på laboratorietestet. På grundval av detta officiella dokument, som kan beskrivas som bilens födelsedatum, kan fordonet registreras var som helst i Europa. I vissa länder stannar bilens intyg om överensstämmelse med bil / ägare, i andra fall gäller certifikatet till registreringsmyndigheten.

NEDC-värdet på en bil ökade plötsligt, vad hände?

Etiketter och konsumentinformation

För att hjälpa förare att göra ett välinformerat köpbeslut baserat på bränsleförbrukning, kräver bilmärkningsdirektivet bilhandlare och tillverkare att tillhandahålla relevant information till konsumenterna. Detta inkluderar en etikett som visar bilens koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning som är fastsatt på eller nära alla nya bilar på försäljningsstället. Utformningen av dessa märken definieras på nationell nivå, men de innehåller alla CO2-värden eller bränsleförbrukning från laboratorietestet som finns på bilens officiella intyg om överensstämmelse.

Konsumentinformation

CO2-mål

Labbmätningarna används för att verifiera att en tillverkares nya bilflotta inte släpper ut mer koldioxid i genomsnitt än de mål som fastställts av Europeiska unionen. Målet för genomsnittlig koldioxidutsläpp för hela EU-bilparken är 95g CO2 per kilometer (95g / km) år 2021. På grundval av detta har enskilda tillverkare egna specifika CO2-mål för sin nya bilpark.

Kommer WLTP-testet att påverka CO2-målet?

Beskattning

De flesta EU-medlemsstater tillämpar för närvarande någon form av koldioxidskatt på registrering och / eller ägande av bilar. Dessa skattesystem baseras på koldioxidvärdena från laboratorietestet, vilket finns på bilens intyg om överensstämmelse.

Kommer WLTP påverka hur stor fordonsskatt jag skall betala?

Beskattning

Show Buttons
Hide Buttons