Det globala harmoniserade lätta fordonstestförfarandet (WLTP) är det nya laboratorietestet för mätning av bränsleförbrukning och utsläpp från bilar.

Vilka är fördelarna med WLTP?

WLTP kommer att introducera mycket mer realistiska provningsförhållanden. Dessa inkluderar:

 • Mer verklighetstroget körförhållande;
 • Större variation i körförållanden (stad, förort, landsväg, motorväg);
 • Längre teststräckor;
 • Verklighetstrognare omgivningstemperaturer mer lika Europeiskt genomsnitt;
 • Högre genomsnitt och topphastighet;
 • Högre genomsnitt och max motoreffektivitet;
 • Mer dynamiska och representativa accelerationer och bromsningar;
 • Kortare stopp;
 • Tilläggsutrustning: CO2 värden och bränsleförbrukning baseras på enskild bilindivid;
 • Strängare regler för injustering och mät förhållanden;
 • Möjliggör lägsta och högsta värden inom ramen för vilken utrustning bilar förses med.

Grundat på ovantående förbättringar kommer WLTP skapa en betydligt rättvisare bas för beräknande av en bils
bränsleförbrukning och utsläpp.
Vilket kommer innebära att labb-värdena bättre speglar bilens verkliga körförhållande.

Kommer WLTP att reducera avvikelsen mellan bilens laboratorietest och bilens verkliga prestanda?

Kommer min bränsleförbrukning att öka med WLTP?

Från NEDC till WLTP: Vad kommer att förändras?

När kommer WLTP-förändringarna att ske?

Show Buttons
Hide Buttons