Från och med september 2017 kommer det gamla NEDC-laboratorietestet för bilar gradvis att ersättas av det nya WLTP-testet (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Vad kommer att förändras exakt?

Från NEDC till WLTP: Vad kommer att förändras?

Det gamla laboratorietestet – som kallades den nya europeiska körcykeln (NEDC) – utformades på 1980-talet och blev föråldrad idag på grund av flera utvecklingar inom teknik och körförhållanden.

Europeiska unionen har därför utarbetat ett nytt test, som kallas Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) som gäller från september 2017.

Vilka är fördelarna med WLTP?

Samma bil har plötsligt två olika CO2-värden, varför är det så?

Kommer WLTP-testet att påverka CO2-målet?

När kommer WLTP-förändringarna att ske?

Hur man säkerställer en smidig övergång till WLTP?

 

Huvudskillnaderna mellan de båda testprocedurerna:

NEDC WLTP
Testcykel En testcykel Dynamisk cykel mer representativ för verklig körning
Cykelns längd 20 minuter 30 minuter
Teststräcka 11 kilometer 23.25 kilometer
Körfaser 2 faster, 66% tätort och 34% landsväg 4 mer dynamiska faser, 52% tätort och 48% landsväg
Genomsnittshastighet 34 km/h 46.5 km/h
Maxhastighet 120 km/h 131 km/h
Inflytande av tillägggsutrustning Ingen inverkan på CO2 i
NEDC testet
Varje enskild bil mäts
Växlingspunkten Fasta växlingslägen Individuellt anpassade växlingspunkter
Test temperaturer Mätning vid 20-30°C Mätning vid 23°C, CO2 värdet korrigerat till 14°C
Show Buttons
Hide Buttons