Konsumentinformation


Under övergångsperioden från NEDC till WLTP som startade i september 2017, fortsätter bilar som godkänts före den tiden att ha CO2-värden som mäts med det gamla NEDC-testet. När en ny bil är certifierad enligt WLTP efter september 2017 kommer dess officiella fordonsdokument, CoC (certifikatet för överensstämmelse) att ha koldioxidutsläpp från både det nya laboratorietestet (WLTP) och den gamla.

Det betyder att efter september 2017, när övergången från det gamla NEDC-testet till WLTP görs, kan man komma över två olika värden för samma bil. Det här riskerar att vara ganska förvirrande, vilket gör det svårt att jämföra bilar. En väldigt viktig fråga är därför hur WLTP ska integreras i bilens dokumentation och annan konsumentinformation.

Policy rekommendationer

”One-shot” konsumentkommunikation den 1 januari 2019

  • För att upprätthålla öppenhet och jämförbarhet för konsumenter rekommenderar europeiska biltillverkare att EU och dess medlemsstater går till en ”one-shot” introduktion av WLTP i marknadskommunikation och annan konsumentinformation från och med 2019.
  • Före detta datum bör användningen av NEDC vara juridiskt bindande vid märkning.
  • Med tanke på övergångsperiodens komplexitet anser europeiska biltillverkare att denna enda skiftförändring i märkning skulle kunna göras från och med den 1 januari 2019 (som föreslagits av Europeiska kommissionen), med undantag för bilar i slotserie. För slutseriefordon krävs separata regler (t.ex. att behålla det befintliga systemet).

Transparent och fullständig konsumentinformation

  • För att vara så transparenta som möjligt mot konsumenterna vill tillverkarna tillhandahålla WLTP-baserad information via sina webbplatser och andra material från och med september 2017. Detta är särskilt viktigt för bilkonfiguratorer, vilka konsumenter kan hitta online.
  • För märkning används det specifika CO2-värdet för en enskild bil. För annan konsumentinformation och reklam bör dock olika koldioxid- och bränsleförbrukningsvärden användas (från bästa till sämsta fall för den annonserade bilen, vilket bättre motsvarar konsumenternas starkt divergerande körstilar).

Harmoniserad introduktion i hela Europa

  • Europeiska kommissionen har nyligen publicerat (icke juridiskt bindande) rekommendationer till medlemsstaterna om användningen av WLTP-bränsleförbrukning och CO2-värden.

NEDC-värdet på en bil ökade plötsligt, vad hände?
Samma bil har plötsligt två olika CO2-värden, varför är det så?
Kommer WLTP påverka hur stor fordonsskatt jag skall betala?

Show Buttons
Hide Buttons