NEDC-värdet på en bil ökade plötsligt, vad hände?

De CO2-mål som biltillverkarna måste möta år 2021 bygger på det gamla NEDC-testet, den så kallade Nya europeiska körcykeln. Från införandet av det nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) i september 2017 kommer WLTP-CO2-värden att översättas tillbaka till NEDC-ekvivalenta värden för att övervaka överensstämmelsen med de CO2-mål som fastställs av Europeiska unionen.

En ”korrelationsövning” genomfördes av Europeiska kommissionen för att bestämma hur värdena för nya bilar som mäts på WLTP-cykeln kommer att översättas tillbaka till NEDC-ekvivalenta värden för övervakning mot EU: s CO2-mål. Dessa korrelerade NEDC-värden kommer antingen att beräknas med hjälp av ett korrelationssimuleringsverktyg eller baserat på resultaten av det fysiska NEDC-testet.

Korrelationsverktyget har begränsningar som kan resultera i högre NEDC-CO2-värden. Om korrelationsverktyget inte bekräftar tillverkarens angivna koldioxidvärde eller verktyget inte kan hantera specifik teknik, kan CO2-värden från korrelationsövningen ersättas med fysiskt uppmätta värden med hjälp av NEDC.

Eftersom det här kommer att bli en uppdaterad version av NEDC (med stramare testinställningsförhållanden) kommer nya bilar som är typgodkända enligt WLTP att ha WLTP-CO2-värden samt högre (uppdaterade) NEDC-CO2-värden jämfört med nuvarande NEDC.

Övergångstidslinje: Från NEDC till WLTP

  • Bilar typgodkända med NEDC före september 2017 kan fortfarande säljas.
  • WLTP typgodkännande kommer att introduceras för nya biltyper.
  • Vissa bilar kommer att ha ”gamla” NEDC-värden, medan andra redan är certifierade enligt de nya WLTP-villkoren.
  • Branschen vill börja använda WLTP-baserade resultat för allmän konsumentinformation (t.ex. försäljnings-broschyrer och webbplatser).
  • Under övergångsperioden (fram till slutet av 2018) bör endast NEDC-värden användas på etiketter och information hos återförsäljare för att göra det möjligt för konsumenter att jämföra olika bilar.
  • Bonus malus baseras på NEDC fram till och med 2019.

Samma bil har plötsligt två olika CO2-värden, varför är det så?

NEDC-värdet på en bil ökade plötsligt, vad hände?

  • Alla nya bilar måste certifieras enligt WLTP-testförfarandet, och inte längre enligt NEDC.
  • Ett undantag bör göras för slutseriefordon för att tillåta ett begränsat antal osålda fordon i lager som godkändes enligt det gamla NEDC-testet att få säljas i ytterligare ett år.

Kommer min bränsleförbrukning att öka med WLTP?

  • Alla bilar bör endast ha WLTP-CO2-värden för att undvika förvirring bland konsumenterna, enligt bilindustrin.

Kommer WLTP påverka hur stor fordonsskatt jag skall betala?

Samma bil har plötsligt två olika CO2-värden, varför är det så?

  • Europeiska kommissionen kommer att omvandla dagens (NEDC-baserade) CO2-mål till specifika WLTP-CO2-mål på jämförbart sätt. Dessa nya WLTP-mål kommer att tillämpas för övervakning av bilparkens överenstämmelse med Europeiska kommissionens beslut.

Kommer WLTP-testet att påverka CO2-målet?

Show Buttons
Hide Buttons